مهندسی نفت


برای مشاهده لیست دوره های مهندسی نفت به این بخش مراجعه کنید

دپارتمان شیمی و گاز


برای مشاهده لیست دوره های مهندسی شیمی و گاز به این بخش مراجعه کنید

مهندسی پتروشیمی


برای مشاهده لیست دوره های مهندسی پتروشیمی به این بخش مراجعه کنید

مهندسی مکانیک


برای مشاهده لیست دوره های مهندسی مکانیک به این بخش مراجعه کنید

دپارتمان برق


برای مشاهده لیست دوره های دپارتمان برق به این بخش مراجعه کنید

دپارتمان عمران


برای مشاهده لیست دوره های دپارتمان عمران به این بخش مراجعه کنید

دپارتمان معماری


برای مشاهده لیست دوره های دپارتمان معماری به این بخش مراجعه کنید

دپارتمان جوش


برای مشاهده لیست دوره های دپارتمان جوش به این بخش مراجعه کنید

مهندسی صنایع و مدیریت


برای مشاهده لیست دوره های مهندسی صنایع و مدیریت به این بخش مراجعه کنید

دپارتمان فناوری اطلاعات


برای مشاهده لیست دوره های فناوری اطلاعات IT به این بخش مراجعه کنید

دپارتمان ایمنی, بهداشت و محیط زیست


برای مشاهده لیست دوره های دپارتمان ایمنی, بهداشت و محیط زیست به این بخش مراجعه کنید

دپارتمان مالی, حسابداری و بورس


برای مشاهده لیست دوره های دپارتمان مالی, حسابداری و بورس به این بخش مراجعه کنید

پیش ثبت نام دوره های درخواستی

برای پیش ثبت نام دوره آموزشی موسسه نوین پارسیان به این بخش مراجعه کنید

همکار ما شوید !

برای مشاهده دعوت به همکاری اساتیدموسسه نوین پارسیان به این بخش مراجعه کنیدنوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳