الکترونیک،کنترل و ابزاردقیق


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
ELE-01تئوري طراحي ابزار دقيق45تماس بگیرید 06133223499
ELE-02تهیه نقشه های برق واحد صنعتی به کمک نرم افزار Autocad Electrical30تماس بگیرید 06133223499
ELE-03تهیه مدارک مهندسی بخش ابزار دقیق35تماس بگیرید 06133223499
ELE-04طراحی سیستم های ابزار دقیق به کمک نرم افزار InTools30تماس بگیرید 06133223499
ELE-05PLC LOGO24تماس بگیرید 06133223499
ELE-06اتوماسیون صنعتی PLC 1 - S724تماس بگیرید 06133223499
ELE-07اتوماسیون صنعتی PLC 2 - S724تماس بگیرید 06133223499
ELE-08شبکه هاي صنعتي PROFIBUS24تماس بگیرید 06133223499
ELE-09مانیتورینگ سیستم های کنترلی Win cc 124تماس بگیرید 06133223499
ELE-10مانیتورینگ سیستم های کنترلی Win cc 224تماس بگیرید 06133223499
ELE-11مانیتورینگ سیستم های کنترلی به کمک نرم افزار LabVIEW30تماس بگیرید 06133223499
ELE-12مانيتورينگ صنعتي به کمک نرم افزار Protool30تماس بگیرید 06133223499
ELE-13طراحی مدارهای چاپی به کمک نرم افزار Protel (Altium DXP)20تماس بگیرید 06133223499
ELE-14ميکروکنترلر AVR-ATAMEGA ( مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
ELE-15ميکروکنترلر AVR-ATAMEGA (پیشرفته سطح یک)24تماس بگیرید 06133223499
ELE-16ميکروکنترلرAVR-ATAMEGA (پیشرفته سطح دو)30تماس بگیرید 06133223499
ELE-17برنامه نویسی و کد نویسی با نرم افزار MATLAB ( مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
ELE-18برنامه نویسی و کد نویسی با نرم افزار- SIMULINK MATLAB (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
ELE-19برنامه نویسی و کد نویسی نرم افزار MATLAB-SIMULINK (ویژه مهندسین کنترل)24تماس بگیرید 06133223499
ELE-20طراحي مدارهای الکترونيکي به کمک نرم افزار PROTEUS30تماس بگیرید 06133223499
ELE-21طراحي مدارهای الکترونيکي به کمک نرم افزار Pspice30تماس بگیرید 06133223499
ELE-22درايو هاي الكتريكي AC20تماس بگیرید 06133223499
ELE-23FPGA (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
ELE-24FPGA (پیشرفته سطح یک)24تماس بگیرید 06133223499
ELE-25FPGA (پیشرفته سطح دو)30تماس بگیرید 06133223499
ELE-26میکروکنترلرهای ARM (مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
ELE-27میکروکنترلرهای ARM (پیشرفته سطح یک)24تماس بگیرید 06133223499
ELE-28میکروکنترلرهای ARM (پیشرفته سطح دو)24تماس بگیرید 06133223499
ELE-29میکروکنترلر PLC30تماس بگیرید 06133223499
ELE-30اصول و مبانی الکترونیک عمومی60تماس بگیرید 06133223499
ELE-31الکترونیک صنعتی40تماس بگیرید 06133223499
ELE-32تعمیر تلفن همراه60تماس بگیرید 06133223499
ELE-33سیستم های تلویزیونی مدار بسته CCTV36تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳