امکان سنجی فنی و اقتصادي پروژه به كمك نرم افزار COMFAR III


معرفی دوره
این نرم افزار اثر بخشی یک پروژه را  با توجه به نوع آن (صنعتی، معدنی، توریسم، محیط زیست و ...) از بعد اقتصادی براساس استانداردهای  جهانی مورد بررسی  قرار می دهد. یکی از اصلی ترین نیازهای فرآیند تصمیم سازی برای تعریف یک پروژه یا عملیاتی سازی ایده های تجاری، ارزیابی و تحلیل توجیه پذیر بودن آن پروژه یا ایده می باشد. کشف و شناسایی نقاط ضعف و قوت یک مورد تجاری که می تواند به تعریف یک پروژه و در نهایت تولید کالا یا ارائه سرویسی منجر گردد، از طریق امکان سنجی آن مورد مقدور است. چرا که تدوین برنامه مطالعه امکانسنجی اطلاعاتی مهم و حیاتی در خصوص ریسک عملیاتی سازی ایده تجاری، فرآیند فنی و تکنیکی آن، مدل کلی کسب و کار و مهمتر از همه معیار های مالی و زمانی آن مورد تجاری را بدست می دهد. اما تدوین یک گزارش امکانسنجی (یا همان طرح توجیهی) استاندارد چگونه انجام می پذیرد؟ قالب کلی و انواع تخصصی این گزارش چگونه می باشد؟ داده های ورودی، نحوه پردازش، انجام محاسبات و در پایان، اطلاعات خروجی به چه شکلی می باشند؟
اهداف دوره
توانایی بررسی اثربخشی پروژه
محتوای دوره
 • انواع و محدوده مطالعات سرمایه گذاری
 • اولویت بندی نتایج برای ذینفعان و ذینفعان مطالعات امکان سنجی
 • مفاهیم بهره، ارزش زمانی پول و تعادل
 • انواع تصمیم گیری
 • دیاگرام جریان نقدی و نحوه تعریف افق برنامه ریزی (Planning Horizon)
 • چرخه عمر پروژه (ساخت) (Construction Phase) وچرخه عمر بهره بردار (Production Phase)
 • ارزش فعلی، ارزش آینده، سری یکنواخت و مفهوم حداقل نرخ جذب کننده قابل قبول
 • تکنیکهای مقایسه پروژه ها
 • دسته بندی هزینه ها و تقسیمات آن
 • قیمت تمام شده و نحوه محاسبه آن
 •  وارد کردن برنامه فروش (Sales Program)
 •  روشهای تامین مالی پروژه ها و تحلیل نتایج و گزارشات Comfar
 •    گزارشات مهم در Comfar و تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) روی نتایج و گزارشات Comfar
 •   نحوه وارد کردن و اجرای یک پروژه اجرایی در Comfar و تحلیل نتایج آن.
شرایط شرکت کنندگان
مهندسان صنایع و مدیریت پروزه
مدت دوره
24 ساعت
قیمت دوره
550000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳