بازرسی ظروف تحت فشار بر اساس (Pressure Vessel Inspector) API 510


معرفی دوره
این دوره براساس سر فصل های استاندارد API 510 تدوین گردیده است و جهت آشنایی با نحوه بازرسی ظروف تحت فشار در حین سرویس، تعمیرات و تغییرات براساس استاندارد مربوطه می باشد.استانداردها یا کدهایی نظیر API 510 و API 570 برنامه هایی از پیش تعیین شده برای بازرسی دوره ای تجهیزات تشریح کرده اند لیکن در کنار این استانداردها می توان برای تهیه یک برنامه بازرسی موثر و کارآمد روشهای دیگری را همچون API 580 که بر اساس آنالیز ریسک است، بکار گرفت. در این استاندارد مکانیزم های آسیبی که برای تجهیزات ممکن است اتفاق بیافتد بر اساس دو نوع ارزیابی 1- احتمال شکست (Probability of Failure) و 2- پیامد شکست (Consequence of Failure) بررسی می گردد.
اهداف دوره
آشنایی با بازرسی ظروف تحت فشار بر اساس (Pressure Vessel Inspector) API 510
محتوای دوره
 • تعیین میزان خوردگی
 • تعیین حداقل ضخامت لازم یا حداکثر فشار کاری
 •  تعیین عمر باقیمانده
 • معیار پذیرش انواع خوردگی
 • الزامات مربوط به تنش زدایی در حین ساخت و تعمیر
 • لزامات مربوط به استفاده در شرایط کاهش ضخامت بیش از حد مجاز
 • الزامات مربوط به عملیات جوشکاری بر روی این ظروف
 • معیارهای پذیرش عیوب جوشکاری در حین تعمیر
 • الزامات مربوط به تغییر شرایط طراحی
 • تعیین زمان های بازرسی
 • الزامات مربوط به تعمیرات
 • الزامات مربوط به بازرسی متریال
 • الزامات مربوط به بازرسی ظروف عایق دار
شرایط شرکت کنندگان
مهندسان متالوژی و مکانیک و سایر علاقه مندان
مدت دوره
24 ساعت
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳