بانک های اطلاعاتی و مهندسی نرم افزار


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
IT- 68SQL Server 2008 Design &Implementation (Basic)40تماس بگیرید 06133223499
IT- 69SQL Server 2008 Design & Implementation-(Advanced)30تماس بگیرید 06133223499
IT- 70SQL Server 2008Administration30تماس بگیرید 06133223499
IT- 71Oracle Programming30تماس بگیرید 06133223499
IT- 72Oracle Administration40تماس بگیرید 06133223499
IT- 73My SQL16تماس بگیرید 06133223499
IT- 74UML30تماس بگیرید 06133223499
IT- 75RUP24تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳