بهینه سازی انرژی


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
ENE-01مبانی بهینه‎سازی مصرف انرژی8تماس بگیرید 06133223499
ENE-02بهینه‎سازی مصرف انرژی در سیستمهای حرارتی16تماس بگیرید 06133223499
ENE-03بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی16تماس بگیرید 06133223499
ENE-04بهینه سازی مصرف انرژی در بویلرها16تماس بگیرید 06133223499
ENE-05بهینه سازی مصرف انرژی حرارتی و مدیریت احتراق16تماس بگیرید 06133223499
ENE-06مدیریت انرژی در سیستم‌های بخار16تماس بگیرید 06133223499
ENE-07محاسبات حرارت و فنون اندازه‎گیری16تماس بگیرید 06133223499
ENE-08بهینه‎سازی مصرف انرژی الکتریکی و فنون اندازه‎گیری16تماس بگیرید 06133223499
ENE-09بهینه‎سازی مصرف انرژی در کمپرسورها16تماس بگیرید 06133223499
ENE-10بهینه‎سازی مصرف انرژی در پمپ‎ها و فن‎ها16تماس بگیرید 06133223499
ENE-11بهینه‎سازی مصرف انرژی در روشنایی و ترانسفورماتورها16تماس بگیرید 06133223499
ENE-12مدیریت بار16تماس بگیرید 06133223499
ENE-13طراحی، شبیه سازی و ممیزی انرژی ساختمان به کمک نرم افزار Design Builder24تماس بگیرید 06133223499
ENE-14برنامه نویسی، طراحی و نصب سیستم مانیتورینگ و کنترل هوشمند انرژی در ساختمان24تماس بگیرید 06133223499
ENE-15ممیزی و استقرار سیستم مدیریت انرژی در ساختمان های اداری8تماس بگیرید 06133223499
ENE-16ممیزی و شبیه سازی انرژی در صنعت (با تمرکز بر پمپ)16تماس بگیرید 06133223499
ENE-17ممیزی و شبیه سازی انرژی در صنعت (با تمرکز بر بویلر و مبدل حرارتی)16تماس بگیرید 06133223499
ENE-18ممیزی و شبیه سازی انرژی در صنعت (با تمرکز بر موتورهای الکتریکی)16تماس بگیرید 06133223499
ENE-19ممیزی و شبیه سازی انرژی در صنعت (با تمرکز بر کمپرسور)16تماس بگیرید 06133223499
ENE-20ممیزی و شبیه سازی انرژی در صنعت (با تمرکز بر توربین)16تماس بگیرید 06133223499
ENE-21روش های اندازه گیری و افزایش راندمان نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی50تماس بگیرید 06133223499
ENE-22تصفیه و کنترل شیمیایی آب و بخار در نیروگاهها60تماس بگیرید 06133223499
ENE-23فاضلاب های بهداشتی و پسابهای صنعتی60تماس بگیرید 06133223499
ENE-24سوخت و احتراق و خوردگی های حاصل از آن30تماس بگیرید 06133223499
ENE-25روانسازی و روانسازها30تماس بگیرید 06133223499
ENE-26تجهیزات برقی و مکانیکی قسمت شیمی نیروگاه ها30تماس بگیرید 06133223499
ENE-27مدیریت انرژی و کاربرد آن در قسمت شیمی نیروگاه ها30تماس بگیرید 06133223499
ENE-28روش های آماده سازی سطح تجهیزات نیروگاهی و تجهیزات مربوطه30تماس بگیرید 06133223499
ENE-29مواد و تجهیزات رنگ آمیزی تجهیزات نیروگاهی30تماس بگیرید 06133223499
ENE-30خوردگی تجهیزات نیروگاهی و روشهای پیشگیری از آن60تماس بگیرید 06133223499
ENE-31تصفیه و کنترل شیمیایی آب و بخار در Cpp و در نیروگاهها60تماس بگیرید 06133223499
ENE-32سوخت و احتراق و سیستم های سوخت رسانی نیروگاه سیکل ترکیبی40تماس بگیرید 06133223499
ENE-33بویلرهای بازیافت نیروگاه سیکل ترکیبی30تماس بگیرید 06133223499
ENE-34بویلرهای نیروگاه بخاری30تماس بگیرید 06133223499
ENE-35بهره برداری بویلرهای نیروگاه بخاری60تماس بگیرید 06133223499
ENE-36پمپ ، فن کمپرسور60تماس بگیرید 06133223499
ENE-37روش های بررسی عملکرد (Performance) و راندمان سیکل نیروگاه ترکیبی70تماس بگیرید 06133223499
ENE-38کندانسور برج های خنک کننده60تماس بگیرید 06133223499
ENE-39انتقال حرارت و مبدل های حرارتی60تماس بگیرید 06133223499
ENE-40روغن، روغن کاری و یاتاقانها30تماس بگیرید 06133223499
ENE-41توربین بخار (مقدماتی)50تماس بگیرید 06133223499
ENE-42توربین بخار (پیشرفته)30تماس بگیرید 06133223499
ENE-43دینامیک و ارتعاش محور30تماس بگیرید 06133223499
ENE-44جرثقیلها و بالا برنده ها24تماس بگیرید 06133223499
ENE-45ارتعاش محورها و بالانسینگ30تماس بگیرید 06133223499
ENE-46آشنایی با گازکروماتوگرافی روغن24تماس بگیرید 06133223499
ENE-47روغن های عایق بخش نیروگاهی24تماس بگیرید 06133223499
ENE-48عیب یابی و تعمیرات پمپ فن کمپرسور30تماس بگیرید 06133223499
ENE-49عیب یابی و تعمیرات توربین بخار30تماس بگیرید 06133223499
ENE-50عیب یابی و تعمیر مبدلهای حرارتی30تماس بگیرید 06133223499
ENE-51عایق های حرارتی و عایق کاری18تماس بگیرید 06133223499
ENE-52برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری تجهیزات نیروگاه60تماس بگیرید 06133223499
ENE-53عیب یابی و تعمیر بویلرهای نیروگاه بخاری30تماس بگیرید 06133223499
ENE-54عیب یابی و تعمیر تجهیزات تهویه مطبوع30تماس بگیرید 06133223499
ENE-55انواع شکل های خوردگی تجهیزات نیروگاهی و انواع روشهای پیشگیری آن و کنترل60تماس بگیرید 06133223499
ENE-56انواع رنگ ها و پوشش و انواع روشهای آماده سازی سطح و کاربرد آن در نیروگاه ها30تماس بگیرید 06133223499
ENE-57بالانسینگ و هم محوری30تماس بگیرید 06133223499
ENE-58بهره برداری از سیستمهای سرمایشی و گرمایشی نیروگاه بیرینگ ها و سرویس نگهداری آن40تماس بگیرید 06133223499
ENE-59بیرینگ ها و سرویس نگهداری آ نها30تماس بگیرید 06133223499
ENE-60راه اندازی نیروگاه بخار40تماس بگیرید 06133223499
ENE-61سیستم های گرمایشی و سرمایشی نیروگاه ها30تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳