تکنولوژی حفاری


معرفی دوره
کندن زمین جهت رسیدن به‌ هدف مورد نظر را حفاری گویند. حفاری می‌تواند جهت رسیدن به نفت، آب، گاز و غیره انجام گیرد. عملیات‌ حفاری با سرعت بسیار زیادی انجام می‌گیرند، زیرا استفاده از دکل حفاری به‌مدت طولانی از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه می‌باشد. عملیات حفاری بسیار خطرناک می‌باشد و همواره از باتجربه‌ترین افراد جهت انجام این کار استفاده می‌شود. تعیین محل حفاری در صنعت نفت کاریست که مهندسین زمین‌شناس انجام می‌دهند و پس از آن با هماهنگی با مهندسین مخزن و تعیین محل دقیق وجود نفت عملیات حفاری آغاز می‌گردد. پس از انجام عمليات اكتشاف سطحی و ژئوفيزيكی و تعيين نسبی موقعيت مخزن هيدروكربوری ، لازم است جهت تأييد اطلاعات بدست آمده و نيز كسب اطلاعات جديدتر چاه‌های اكتشافی حفاری گردند . در صورت تأييد اطلاعات قبلی مبنی بر وجود ذخاير هيدروكربوری قابل استحصال ، چاه‌های بعدی جهت بهره‌برداری از مخزن مربوطه حفاری خواهند شد .
اهداف دوره
آشنایی با فناوری حفاری
محتوای دوره
 • مقدمه
 • تاریخچه صنعت حفاری
 • ابزار درون چاهی
 • ابزار برون چاهی
 • مته‌ها
 • پایدار کننده‌ها
 • حفر چاه
 • حفر یک چاه مستقیم
 • ابزار دقیق حفاری
 • اهم مطالب ایمنی
 • آشنایی با برنامه حفاری یک چاه از ابتدا تا انتها
شرایط شرکت کنندگان
پیش نیاز: شناخت دستگاه حفاری
مدت دوره
20 ساعت
قیمت دوره
250000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳