خوردگی در صنعت حفاری


معرفی دوره
خوردگی یک میل طبیعی برای فلزات احیا شده جهت بازگشت به ترکیبات پیش از احیا است. خوردگی را به دو دسته تر و خشک می‌توان تقسیم نمود. مکانیزم خوردگی تر الکتروشیمیایی است. خوردگی خشک به واکنش‌های گاز- جامد و در درجه حرارت‌های بالا گفته می‌شود. در صنعت حفاری خوردگی تر مورد بحث می‌باشد. خوردگی آهن در الکترولیت گل حفاری و سیالات دیگر از انواع خوردگی تر می باشند. خسارت‌های ناشی از خوردگی وسایل حفاری چاه‌های نفت، اخیراً به مقدار زیادی مورد توجه پیمان‌کاران و کارفرمایان قرار گرفته است.بنابراین آشنایی مهندسان گل با اثرسیال حفاری بر روی ساقه حفاری و وسایل درون چاهی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد . یکی از مهم‌ترین وظایف مهندسان گل شناخت انواع خوردگی، روش اندازه‌گیری میزان خوردگی ، تعیین نوع خوردگی و روش مبارزه با آن است. گل‌های پایه آبی که اکسیژن و دی اکسید کربن در آنها حل شده باشد، محیط مناسبی برای تولید خوردگی می‌باشند.
اهداف دوره
آشنا نمودن کارکنان دستگاه حفاری با خوردگی و روشهای موجود جلوگیری از آن
محتوای دوره
 • مقدمه
 • تعاریف بنیادین
 • اجزای تشکیل‌دهنده یک فرایند خوردگی
 • انواع خوردگی
 • خوردگی عمومی
 • خوردگی حفره‌ای
 • خوردگی تحت تنش
 • خوردگی گالوانیکی
 • خوردگی پیل باطری
 • خوردگی فرسایشی
 • متالوژی خوردگی
 • گازهای محلول
شرایط شرکت کنندگان
پیش نیاز: شناخت دستگاه حفاری،آشنایی با سیال حفاری
مدت دوره
20 ساعت
قیمت دوره
250000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳