دوره آمادگی آزمون پایه ۳ نظام مهندسی – معماری طراحی


معرفی دوره
دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر، در رشته‌هاي ‌اصلي معماري‌، عمران‌، تاسيسات‌ مكانيكي‌، تاسيسات‌ برقي‌، شهرسازي‌، نقشه‌برداري ‌و ترافيك و يا رشته‌هاي ‌مرتبط ‌با رشته‌هاي‌ اصلي‌ مي‌توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبات، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند. شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي، مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحيت و ظرفيت مربوط امضاء شده باشد.مقرر است آزمون پایه 3 دوبار در سال برگزار گردد.
اهداف دوره
معمولاً مهندسین بعد از اخذ پروانه اشتغال بکار از سازمان نظام مهندسی (گرفتن پروانه پایه ۳) ملزم به قبول مسئولیت به هر عنوانی می شوند در حالیکه جدا از بحث کسب درآمد، باید به قوانین و مقررات حاکم بر حرفه نظارت نیز آگاهی و تسلط داشته باشند.
محتوای دوره
 • مبحث سوم ( حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق
 • مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان)
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌های با مصالح بنايی)
 • مبحث يازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی
 • مبحث هجدهم ( عايق‌بندی و تنظيم صدا)
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويی در مصرف انرژی)
 • مبحث بيستم ( علائم و تابلوها)
 • مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل)
 •  مصوبات شورای عالي شهرسازی و معماری
 • مباني طراحی معماری
 • جزئيات اجرائی ساختمان
 • ضوابط بلند مرتبه‌سازی
 • ضوابط مقررات شهرسازی و معماري بری معلولين

برای موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذكر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

تذكر ۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملی ساختمان و ساير مدارک فنی و يا جمله كتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

تذكر ۳: آخرين نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

شرایط شرکت کنندگان
1- مدرک تحصيلی مرتبط 2- سابقه كار مرتبط با رشته ‌تحصيلی بعد از فارغ‌التحصيلی، دارندگان مدرک ليسانس 3سال، كارشناسی ارشد 2سال و دكتری 1سال (با تأييد 2نفر از مهندسان عضو سازمان نظام) 3- عضويت در سازمان نظام مهندسی استان 4- قبولی در آزمون نظام مهندسی (50 در صد كل نمره آزمون)
تخفیف دوره
به ثبت نام شوندگان گروهی برای هر نفر 10% تخفیف تعلق می گیرد.
مدت دوره
32 ساعت
قیمت دوره
700000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳