دوره آموزشی ابزارهای چاه پیمایی


معرفی دوره
دستگاه ها و وسایل چاه‌پیمایی شامل: الف- وسایل کنترل فشار و ادوات سطحی: اجزای کنترل فشار و ادوات سطحی بر روی تاج چاه بسته می شوند. به این منظور ابتدا شیر ایمنی را از حالت خودکار خارج می کنند تا هنگام ورود ابزار چاه پیمایی به داخل چاه بسته نشود که در این صورت کابل چاه پیمایی را قطع می کند. حال درپوش چاه را برداشته و بر روی شیر عمقی وسیله ی کنترل فشار (BOP) را نصب می کنند. بر روی دستگاه کنترل فشار معمولا سه شاخه لوله موسوم به لوبریکیتور نصب شده و روی آن استافینگ باکس(Stuffing Box) نصب می شود.این وسایل شامل جرثقیل،کامیون چاه پیمایی، BOP یا کنترل کننده فشار، لوبریکیتور،استافینگ باکس،هی پولی ب- ابزارهای پایه که شامل ابزارهایی است که در تمام عملیات های چاه پیمایی بسته میشوند و بقیه ی ابزارهای لازم متناسب با عملیات به آنها بسته می شوند ازجمله Rope Socket،جار یا ضربه زن،استم یا وزنه،ابزارهای نصب و بیرون آوردن،Knuckle joint ج- ابزارهای اختصاصی که شامل ابزار بسیار وسیعی می باشد که بسته به عملیات مورد نظر از ابزار مخصوص استفاده می شود. در این گزارش در مورد تعدادی از این ابزار که استفاده بیشتر دارند ازجمله Gauge Ring،Cutter،Blind Box،Spear،Sand Bailer،قالب اثر بردار،Kick Over Tool،End Locator،خراشنده(Scratcher)،نمونه گیر Ruska د- ابزارهای اندازه گیری منظور از ابزارهای اندازه گیری وسیله هایی است که برای اندازه گیری فشار و دمای سیال درون چاه به کابل چاه پیمایی متصل می شوند ازجمله امرادا،Memory Gauge
اهداف دوره
آشنایی با ابزارهای چاه‌پیمایی
محتوای دوره
  • آشنایی با اصول و مبانی پتروفیزیک و هدف از راندن نمودارهای پتروفیزیکی ارزیابی مخزن(F.S)
  • اصول اندازه گیری نمودار صوتی و کاربردهای آنها
  • کلیاتی درمورد مواد رادیواکتیو و اصول اندازه‌گیری نمودارهای NGS,GR و کاربردهای آن‌ها
  • اصول اندازه‌گیری نمودار وزن مخصوص لایه PEF,LDT و کاربردهای آن‌ها
  • اصول اندازه‌گیری نمودارCNL و استفاده از انواع CROSSPLOT در تعیین جنس و تخلخل واقعی سنگ مخزن
  • اصول اندازه‌گیری نمودارهای مقاومت الکتریکی و کاربردهای آن درتعیین اشباع آب سازند
  • اصول اندازه‌گیری نمودار سیمان‌بندی و تغییرات وزن مخصوص CBL/VDL
  • آشنایی مختصر با نرم‌افزار تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی
شرایط شرکت کنندگان
مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی
تخفیف دوره
مدت دوره
20 ساعت
قیمت دوره
650000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳