آموزش حفاری انحرافی


معرفی دوره
طبق منابع معتبر آموزش حفاری انحرافی، به دانش حفر يک چاه در امتداد يک مسير مايل از پيش‌ تعيين شده برای رسيدن به هدف مشخص (target) حفاری انحرافی گفته می‌شود و در برخي موارد از آن به حفاری كج، مايل و هدايت شده نيز تعبير شده است. هنگام حفر يک چاه اصل بر اين است كه روش حفاری عمودی (vertical) برای رسيدن به مخزن استفاده گردد، ولي در بعضی موارد به دلايل فنی يا اقتصادی به جای اين روش، از روش حفاری جهت‌دار (Directional) استفاده می‌شود كه اين موارد به شرح زير است:
 • مكان غير قابل دسترسی (Inaccessible Location)
 • حفاری در گنبدهای نمكی و در گسل‌ها (Salt Dome and Fault Drilling)
 • حفاری حفره زهكشی (Drain Hole Drilling)
 • حفاری چاه امدادی يا آتش‌نشان (Relief Well Drilling)
 • حفر چند چاه از يك سكوی نفتی (Multiple Wells)
 • حفر چندين چاه از يك حفره‌ چاه به جای حفر چند چاه جداگانه (Multi Lateral Wells)
 • كج كردن چاه (Side Tracking)
 • عبور دادن چاه از چند لايه توليدی متوالی (Multiple Sand from Single Well Bore)
اهداف دوره
چگونگی استفاده از روش‌های انحرافی حفر چاه
محتوای دوره
 • آشنایی باسیستم‌های نمایش مختصات جغرافیایی
 • مبانی سیستم U.T.M
 • سیستم‌های LAMBERT
 • انواع  نقشه‌ها و مقاطع عرضی ساختمانی
 • محل نصب لوله‌های جداری
 • تئوری حفاری انحرافی
 • کاربرد حفاری انحرافی در صنعت حفاری
 • پیش‌بینی سرسازنده‌ها (چاه‌های جهت‌دار)
 • روش‌های محاسبه داده‌های انحراف چاه
 • عوامل مؤثر بر انحراف چاه
 • طراحی چاه‌های جهت‌دار
 • خطاگیری و تصحیح مسیر در طراحی چاه
 • نرم‌افزارهای رایج برای حفر چاه‌های انحرافی
 • کاربردهای حفاری افقی
 • انواع چاه‌های جهت‌دار و افقی
 • مقایسه‌ی چاه‌های مجاور
 • چاه‌های جهت‌دار برای کنترل فوران
شرایط شرکت کنندگان
مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی
تخفیف دوره
مدت دوره
30 ساعت
قیمت دوره
880000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳