دوره آموزش نرم افزار Autodesk Map


معرفی دوره
طراحی به كمك كامپیوتر از نرم افزارهایی است كه كاربرد فراوان و گسترده ای به عنوان یك ابزار قوی نقشه كشی دارد . تهیه نقشه های مختلف از طراحی مدارات الكترونیكی گرفته تا نقشه های ساختمانی و تأسیسات و نیز طراحی قطعات صنعتی توسط این نرم افزارصورت می گیرد. در سالهای اخیر با توجه به نیاز كاربریهای GIS در نقشه های رقومی CAD و توجه به این موضوع كه كاربران CAD بتوانند بدون نیاز به تهیه نرم افزارهای تخصصی GIS تحلیلهای مكانی مختلف را انجام دهند ، موجب گردید كه تا شركت AutoDesk ماژول اتوکد مپ AutoCAD Mapرا عرضه نماید. نرم افزار مذكور برای ایجاد ، نگهداری ، تحلیل و تولید اطلاعات نقشه ای در محیط CAD مورد استفاده قرار می گیرد.
اهداف دوره
توانایی ایجاد نقشه های رقومی و اتصال آنها به پایگاه داده، ذخیره سازی ، مدیریت و بازیابی داده های مرتبط با نقشه اعم از ترسیمی و غیرترسیمی،به اشتراك گذاشتن نقشه ها و پایگاه های داده برای دسترسی چند كاربره و ...
محتوای دوره
 • -كليات و مفاهيم
 • نصب نرم افزار
 • تنظيمات يك پروژه
 • ديجيتايز نقشه
 • Importing و Exporting نقشه
 • استفاده از ابزار Cleanup و Editing
 • ذخيره سازي ترسيمات
 • ذخيره سازي اطلاعات در فايل ترسيماتي
 • ذخيره سازي اطلاعات در فايل خروجي
 • بانك اطلاعات
 • استفاده از پرسش ها براي تجزيه و تحليل داده ها
 • طراحي نقشه هاي موضوعي
 • ساخت توپولوژي
 • تجزيه و تحليل توپولوژي
شرایط شرکت کنندگان
مهندسان عمران و نقشه بردار
تخفیف دوره
مدت دوره
24 ساعت
قیمت دوره
430000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳