دوره جامع استاندارد (Sec.II ,V , VIII ,IX ,B31) ASME


معرفی دوره
استاندارد مهندسين مكانيك آمريكا شامل سکشن ها و بخش های مختلف از جمله Sec.II ,V , VIII ,IX ,B31 که ضخامت استاندارد لوله ها، قطر استاندارد لوله ها و ... را مشخص می کند.
اهداف دوره
آشنایی با دوره جامع استاندارد (Sec.II ,V , VIII ,IX ,B31) ASME
محتوای دوره

Acceptable Materials, Ferrous & Nonferrous Materials

Properties, Stress Values, Chemical Analysis

Manufacturing and Testing Requirements

Nondestructive Examination Methods

NDE Code Requirements & Procedures

ASNT, SNT-TC-1A Certification & Qualification

Welding Variables for WPS

Welding Processes, Base Materials P-No., Joint Types, Filler Metal F-No

AWS Specification & Classification, Position, Preheat & Interpass Temp

Mechanical Testing

Qualified range

WPS, PQR Example & Exercises, Welder Qualification Test

شرایط شرکت کنندگان
مهندسان مکانیک،متالوژی و جوش و سایر علاقه مندان
تخفیف دوره
به ثبت نام شوندگان گروهی برای هر نفر 10% تخفیف تعلق می گیرد.
مدت دوره
40 ساعت
قیمت دوره
550000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳