رباتیک و مکاترونیک


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
ROB-01اصول و مبانی رباتیک24تماس بگیرید 06133223499
ROB-02سخت افزار رباتیکRobot Software (Basic)36تماس بگیرید 06133223499
ROB-03سخت افزار رباتیکRobot Software (Advanced)36تماس بگیرید 06133223499
ROB-04طراحی رباتيك (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
ROB-05طراحی رباتيك (پیشرفته)30تماس بگیرید 06133223499
ROB-06مكاترونيك (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
ROB-07مكاترونيك (پیشرفته)30تماس بگیرید 06133223499
ROB-08مكاترونيك (تکمیلی)36تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳