رله های حفاظتی


معرفی دوره
حفاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت در مقابل عیوب و اتصالیها ، به وسیله كلید قدرت انجام می گیرد قبل از اینكه كلید قدرت بتواند باز شود ، سیم پیچی عمل كنندة آن باید تغذیه شود این تغذیه به وسیله رله های حفاظتی انجام می پذیرد . رله به دستگاهی گفته می شود كه در اثر تغییر كمیت الكتریكی مانند ولت و جریان و یا كمیت فیزیكی مثل درجه حرارت و حركت روغن ( در رله بوخهولس ) تحریك شده و باعث به كار افتادن دستگاههای دیگر و نهایتاً قطع مدار به وسیله كلید قدرت ( در سیستم تولید و انتقال و توزیع ) یا دژنكتور می گردد. شرکت کنندگان در پایان دوره اصول ، وظایف و اجزاء حفاظت الکتریکی را می شناسند. طریقه هماهنگی بین رله های اضافه جریان را می دانند و با روش های عملی نگهداری ، تنظیم و آزمون برخی از رله های پرکاربرد آشنایند.
اهداف دوره
آشنایی با حفاظت های سیستم برق در سطوح ولتاژ مختلف و انواع تجهیزات و سیستم های الکتریکی و استمرار بهره برداری حداکثری از تاسیسات و تجهیزات برقی
محتوای دوره
 • معرفی استانداردهای حفاظت
 • تجهیزات الکتریکی
 • مفاهیم اولیه وسایل حفاظتی ساده
 • وسایل اندازه گیری ترانس
 • جریان ترانس
 • ولتاژ معرفی رله ها و کاربرد آنها
 • حفاظت ترانسفورماتور
 • حفاظت ژنراتورهای الکتریکی
 • حفاظت موتورهای الکتریکی
 • حفاظت انواع شبکه
 • حفاظت باسبار
 • حفاظت خطوط انتقال
شرایط شرکت کنندگان
کارشناسان و تکنیسین های مشاغل برقی مرتبط
مدت دوره
32 ساعت
قیمت دوره
400000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳