ساخت و بازرسی مخازن ذخیره براساس استاندارد API 650


معرفی دوره
جوشكاري صحيح و مناسب مخازن ذخيره از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا كه يك مشكل جزئي در محل اتصال اجزا اين مخازن در هنگام استفاده و بهره برداري مي تواند باعث هدررفتن سرمايه و سلب امنيت گردد. لذا كنترل كيفيت و بازرسي ساخت اين مخازن بايستي مورد توجه قرار گيرد اگر نكات ويژه مربوط به ساخت مخازن به درستي بكار گرفته نشود مخزن ساخته شده علاوه بر نماي ظاهري نامطلوب داراي كيفيت پاييني بوده و عمر بهره برداري كوتاهي خواهد داشت.
اهداف دوره
آشنایی با ساخت و بازرسی مخازن ذخیره
محتوای دوره
 • مقدمه و کلیات
 •  آشنایی با انواع مخازن دخیره
 •  تجهیزات عمومی استفاده شده در تمامی مخازن
 •  اجزاء مخصوص مخازن سقف ثابت
 •  اجزاء مخصوص مخازن سقف شناور
 •  اجزاء مخصوص مخازن كروي
 •  اجزاء مخصوص مخازن سرد
 • آشنایی با متريال مخازن ذخیره
 •  انواع بازرسی های مخازن ذخیره (بازرسی ساخت و دوره ای)
 •  تعميرات و بازرسی های دوره ای مخازن ذخیره
 • ايمني فردي وصنعتی در مخازن ذخیره
 •  آشنایی با استاندارد هاي مرتبط با مخازن ذخیره
 • تشریح کامل الزامات استاندارد API 650
 •  آشنایی با دستورالعمل ساخت و نصب مخازن اتمسفریک
 • مستندات و گزارشات ساخت مخازن ذخیره
 •  اصطلاحات فنی در مخازن ذخیره
شرایط شرکت کنندگان
تمامی مهندسان رشته های فنی و مهندسی
مدت دوره
40 ساعت
قیمت دوره
450000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳