ساق حفاری


محتوای دوره

-انواع مته

–آشنایی با یاتاقانهای مته و انواع یاتاقانها

-گذرگاه عبور سیال حفاری

–پیرامون مته

-ساق حفاری و اجزاء یک ساق حفاری

–لوله های حفاری

-لوله وزنه و مراقبت ونگهداری آن

–لوازم کمکی ساق حفاری

–طوق های تبدیل ساق حفاری

-تقسیم بندی مته ها و کاربرد هر یک

– انتخاب مته مناسب برای حفاری

-ساختمان داخل مته ها

–کد بندی مته های سازندگان مختلف مته های سایشی و مته های ویژه

-پارامترهای حفاری و سرعت پیشرفت

–درجه بندی مته های مستعمل

-دستورالعملهای بکارگیری انواع مته ها

–متالوژی مته ها

–نحوه ساخت مته ها

تخفیف دوره
مدت دوره
20 ساعت
قیمت دوره
400000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳