سخت افزار و شبکه


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
IT- 55سخت افزار A +30تماس بگیرید 06133223499
IT- 56مفاهیم و تجهیزات شبکه Network +30تماس بگیرید 06133223499
IT- 57Security +30تماس بگیرید 06133223499
IT- 58MCITP Server Administrator200تماس بگیرید 06133223499
IT- 59MCITP Enterprise Administrator50تماس بگیرید 06133223499
IT- 60Upgrade MCSE to MCITP50تماس بگیرید 06133223499
IT- 61CCNA60تماس بگیرید 06133223499
IT- 62CCNA Security40تماس بگیرید 06133223499
IT- 63CCNA Voice40تماس بگیرید 06133223499
IT- 64CCNA Wireless40تماس بگیرید 06133223499
IT- 65CCNP Route40تماس بگیرید 06133223499
IT- 66CCNP Switch40تماس بگیرید 06133223499
IT- 67CCNP Tshoot40تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳