سیالات،جامدات،ساخت و تولید


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
MEC-01نقشه کشی صنعتی به کمک نرم افزار AUTOCAD 2D30تماس بگیرید 06133223499
MEC-02نقشه کشی صنعتی به کمک نرم افزار 3D AUTOCAD24تماس بگیرید 06133223499
MEC03مدلسازي و طراحي به كمك نرم افزار Mechanical Desktop (MDT)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-04مدلسازي و طراحي به كمك نرم افزارSolid works (مقدماتي)60تماس بگیرید 06133223499
MEC-05مدلسازي و طراحي به كمك نرم افزارSolid works (پيشرفته)40تماس بگیرید 06133223499
MEC-06طراحي و مدل سازي قطعات صنعتي به كمك نرم افزار CATIA (مقدماتی سطح 1 )60تماس بگیرید 06133223499
MEC-07طراحي و مدل سازي قطعات صنعتي به كمك نرم افزار CATIA (مقدماتی سطح 2 )40تماس بگیرید 06133223499
MEC-08سطح سازي پيشرفته و ترميم سطوح به كمك نرم افزار CATIA30تماس بگیرید 06133223499
MEC-09مهندسي معکوس ايجاد سطح بر روي اطلاعات اسکن شده به كمك نرم افزار CATIA 30تماس بگیرید 06133223499
MEC-10طراحي مکانيزم ها، آناليز ديناميکي شبيه سازي مراحل مونتاژ به كمك نرم افزار CATIA30تماس بگیرید 06133223499
MEC-11ورق کاري و ايجاد گسترده ورق ها به كمك نرم افزار CATIA20تماس بگیرید 06133223499
MEC-12طراحي سازه فلزي، استراکچر و جوش آنها به كمك نرم افزار CATIA20تماس بگیرید 06133223499
MEC-13طراحي قالب هاي تزريقي آماده سازي قطعات براي طراحي قالب به كمك نرم افزار CATIA24تماس بگیرید 06133223499
MEC-14آموزش ماشينکاري و استخراج G-Code به كمك نرم افزار CATIA30تماس بگیرید 06133223499
MEC-15تحليل تنش،آناليز استاتيکي احجام، سطوح و مش بندي آنها به كمك نرم افزار CATIA30تماس بگیرید 06133223499
MEC-16طراحي ارگونومي بررسي طرح با انسان شبيه سازي شده به كمك نرم افزار CATIA24تماس بگیرید 06133223499
MEC-17طراحي کارخانه و چيدمان ماشين آلات لوله کشي،کانال کشي و طراحي آويزها به كمك نرم افزار CATIA30تماس بگیرید 06133223499
MEC-18طراحي و آناليز اتصالات بر روي بدنه خودرو به كمك نرم افزار CATIA24تماس بگیرید 06133223499
MEC-19طراحي قطعات مرکب به كمك نرم افزار CATIA24تماس بگیرید 06133223499
MEC-20طراحي مدل از تصاوير دو بعدي طراحي Free Form به كمك نرم افزار CATIA20تماس بگیرید 06133223499
MEC-21ايجاد تلرانس هاي هندسي روي قطعات و آناليز آنها به كمك نرم افزار CATIA20تماس بگیرید 06133223499
MEC-22ساخت تصاوير مجازي اختصاص مواد براي قطعات و محيط به كمك نرم افزار CATIA10تماس بگیرید 06133223499
MEC-23آناليز تداخل و تصادم قطعات برش مجموعه ها به كمك نرم افزار CATIA10تماس بگیرید 06133223499
MEC-24طراحي پارامتريک و فرمول نويسي به كمك نرم افزار CATIA10تماس بگیرید 06133223499
MEC-25طراحي و مدل سازي قطعات صنعتي به كمك نرم افزار SOLID EDGE30تماس بگیرید 06133223499
MEC-26طراحي و مدل سازي قطعات صنعتي به کمک نرم افزار Autodesk Inventor (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-27طراحي و مدل سازي قطعات صنعتي به کمک نرم افزار Autodesk Inventor (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
MEC-28طراحی به کمک نرم افزار Pro/Engineer Wildfire (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-29طراحی به کمک نرم افزار Pro/Engineer Wildfire (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
MEC-30آناليز و تحليل تنش قطعات و سازه هاي صنعتي به کمک نرم افزار ANSYS (مقدماتي)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-31آناليز و تحليل تنش قطعات و سازه هاي صنعتي به کمک نرم افزارANSYS (پيشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
MEC-32روش اجزاء محدود در تحليل مسائل مهندسي به کمک نرم افزار ABAQUS (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-33روش اجزاء محدود در تحليل مسائل مهندسي به کمک نرم افزار ABAQUS (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
MEC-34تحلیل ها و آنالیزهای دینامیکی، سازه‌ای و ارتعاشی به کمک نرم افزار MSC NASTRAN24تماس بگیرید 06133223499
MEC-35تحليل دینامیک سيالاتي به کمک نرم افزار ANSYA CFX (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-36تحليل دینامیک سيالاتي به کمک نرم افزار ANSYA CFX (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
MEC-37ANSYS Workbench (مقدماتی)50تماس بگیرید 06133223499
MEC-38ANSYS Workbench (پیشرفته)40تماس بگیرید 06133223499
MEC-39تحليل دینامیک سيالاتي به کمک نرم افزار FLUENT &GamBit (سطح مقدماتی)40تماس بگیرید 06133223499
MEC-40تحليل دینامیک سيالاتي به کمک نرم افزار FLUENT &GamBit (سطح پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
MEC-41تحلیل دینامیکی مکانیزم به کمک نرم افزار ADAMS(مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-42تحلیل دینامیکی مکانیزم به کمک نرم افزار ADAMS (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
MEC-43شبیه سازی، محاسبات و انیمیشن سازی مکانیزم های صنعتی به کمک نرم افزار Working Model30تماس بگیرید 06133223499
MEC-44شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک Moldflow PLASTICS (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-45شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک Moldflow PLASTICS (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
MEC-46طراحي و تحليل قالب هاي فلزي و کشی به کمک نرم افزار AUTOFORM24تماس بگیرید 06133223499
MEC-47شکل دهی ورق به کمک نرم افزار Auto Form24تماس بگیرید 06133223499
MEC-48ماشین کاری سطوح با نرم افزار MASTER CAM X230تماس بگیرید 06133223499
MEC-49ماشين کاري قطعات صنعتي به کمک نرم افزارEDGE CAM30تماس بگیرید 06133223499
MEC-50ماشين كاري قطعات صنعتي به كمك نرم افزارهای POWERMILL POWERSHAPE30تماس بگیرید 06133223499
MEC-51شبيه سازي ديجيتالي فرآيند ساخت و تولید به کمک نرم افزار 5 Delmia V30تماس بگیرید 06133223499
MEC-52آشنایی با ماشین های کنترل عددی CNC20تماس بگیرید 06133223499
MEC-53اپراتوری و برنامه نویسی ماشینهای کنترل عددی CNC (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-54اپراتوری و برنامه نویسی ماشینهای کنترل عددی CNC (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
MEC-55نصب و راه اندازی سیستمهای کنترل فاگور (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-57نصب و راه اندازی سیستمهای کنترل فاگور (پیشرفته)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-58زبان برنامه نویسی MATLAB (مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
MEC-59نرم افزار- SIMULINK MATLAB (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
MEC-60زبان برنامه نویسی MATLAB (ویژه مهندسین مکانیک)24تماس بگیرید 06133223499
MEC-61تلرانس گذاری هندسی و ابعادی Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T) (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-62تلرانس گذاری هندسی و ابعادی Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T) (پیشرفته)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-63طراحی جیگ و فیکسچر (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-64طراحی جیگ و فیکسچر (پیشرفته)30تماس بگیرید 06133223499
MEC-65اصول و مبانی نقشه خوانی 30تماس بگیرید 06133223499
MEC-66طراحی و مدلسازی سه بعدی به کمک نرم افزار Unigraphics60تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳