شبیه سازی فرآیند با نرم افزار HYSYS


معرفی دوره
نرم افزار HYSYS مخصوص طراحی و شبیه سازی فرآیند می باشد. ازویژگی های این نرم افزار1.محیط محاوره ای كامل2.عملیات واحد جامع 3. سازگار با فن آوری اتوماسیون OLE شبیه سازی فرایند ابزاری است مفید و موثر برای دستیابی به اهداف زیر : 1.انتخاب بهینه و درست تجهیزات مطابق با اهداف طراحی 2.ارزیابی صحیح تغییرات خوراك، نوسانات و خارج از سرویس بودن تجهیزات 3.ایمنی،قابلیت اعتماد و سودمندی در طول عمر مجتمع 4.راهی سریع و قابل تغییر HYSYS.Process 5.می توان مدل هایی بسیار واقع بینانه بر مبنای آنها ایجاد كرد كه تجهیزات اضافی و جزئیات فرآیند نیز در آنها در نظر گرفته شده باشد.
اهداف دوره
بررسی شبيه‌سازی فرآیندهای شیمیایی در حالت پایدار و تجهیزات مربوطه با نرم‌افزار HYSYS
محتوای دوره
 • مقدمه‌ای بر تئوری کنترل فرآيند
 • شبيه‌سازی ديناميكی فرآيندها و تفاوت‌های آن با شبيه‌سازی حالت يكنواخت
 • بررسی معادلات حاكم بر سيستم در حالت ديناميک و بررسی درجه آزادی
 • آشنايی با ابزار و تجهيزات كنترلی
 • مروری بر محيط نرم‌افزار  Hysys
 • آشنايی با مد ديناميكی نرم‌افزار و مراحل انجام شبيه‌سازی ديناميكی نرم‌افزار Hysys
 • حل مثال کنترل سطح و کنترل فشار در فرآيند گازی
 • شبيه‌سازی ديناميکی فرآيند شيرين‌سازی گاز
 • زمان مرده و ظرفيت سيستم
 • بررسی اثرات زمان مرده و ظرفيت سيستم در شبيه‌سازی ديناميكی با حل مثال
 • پياده‌سازی كنترل زنجيره‌ای  Cascade Control
 •  کنترل ديناميکی برج تقطير
 • حل مثال برج تقطير دی بوتانايزر
 • اعمال كنترلرها
 • بررسي رفتار ديناميكی برج
 • بررسی كنترل پيشخور
 • حل مثال، تنظيم پارامترهای كنترلرها
شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره Hysys مقدماتی
تخفیف دوره
مدت دوره
30 ساعت
قیمت دوره
460000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳