طراحي سيكل هاي نيروگاهي با نرم افزار Thermo Flow


معرفی دوره
امروزه شبیه‌سازی سیکل نیروگاه در بخش‌های مختلف صنعت برق و با اهداف مختلفی صورت می‌گیرد. این شبیه‌سازی‌ها ممکن است به منظور طراحی یک واحد پیش از ساخت و یا تحلیل یک واحد پس از بهره‌برداری انجام پذیرد. نرم‌افزار Thermoflow به عنوان معتبرترین و پرکاربردترین ابزار شبیه سازی، مراحل مختلف طراحی ترمودینامیکی، طراحی مهندسی تجهیزات و شبیه‌سازی در وضعیت خارج از طراحی را مدل‌سازی می‌کند. این نرم‌افزار شامل ماژول‌های GTPro، GTMaster،SteamPro،SteamMaster، ReMasterو Thermoflex است. 4 ماژول اول جهت شبیه‌سازی در شرایط طراحی و خارج از طراحی سیکل نیروگاه‌های گازی، سیکل ترکیبی و بخاری با آرایش‌های استاندارد کاربرد دارد. ماژول ReMaster جهت شبیه‌سازی بازتوانی (Repowering) واحدهای بخاری فرسوده کاربرد دارد.در نهایت ماژول Thermoflex قادر است هرگونه سیکل نیروگاهی و با هر آرایش از تجهیزات را مدل‌سازی کند. همچنین ماژول PEACE نرم‌افزار محاسبات مهندسی تجهیزات نیروگاه، تخمین هزینه‌های طراحی، ساخت، نصب و بهره‌برداری از نیروگاه را انجام می‌دهد. در دوره شبیه‌سازی سیکل نیروگاه با استفاده از نرم‌افزار Thermoflow ابتدا مبانی عملکردی سیکل نیروگاه‌های گازی، سیکل ترکیبی و بخاری به صورت کاربردی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن نمونه‌های مختلفی از نیروگاه‌های حرارتی مورد شبیه‌سازی قرار می‌گیرد. همچنین روش‌های استخراج نتایج و گزارش‌گیری از نرم‌افزار و آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای مختلف طراحی نیز ارائه می‌گردد.
اهداف دوره
ایجاد دانش فنی کاربردی برای طراحی و انتگراسیون نیروگاهها و واحدهای Utility، ایستگاههای تقویت فشار و فرآیندهای شیمیایی با پایه تربو ماشینی همانند LNG,GTL و غیره
محتوای دوره
  • بخش سیکل‌های پایه توربین گاز مروری مقدماتی بر دانش توربو ماشینی توربین گاز در شرایط طراحی و خارج از نقطه طراحی مروری بر منحنی‌های عملکردی کمپرسور و توربین
  • تعیین ناحیه‌های ناپایداری
  • شوک و کنترل آن‌ها چگونگی حت ماتریس معادلات در نرم‌افزارThermo flex
  • بررسی دقیق تمامی گزینه‌های نرم‌افزارهای Thermo flex-GT master-GT proدر بخش توربین گاز
  • ارائه طراحی سیکل توربین گاز/ سیکل تولید هم‌زمان/ سیکلترکیبی برای چند نوع توربین
  • امکان اتصال نرم‌افزار GT master, GT pro به نرم‌افزارThermo flex  بخش سیکل‌های پایه بخار و باز توانی بررسی اجزاء مختلف بویلرهای تولید بخار
  • تحلیل حساسیت طراحی سیکل بخار در شرایط طراحی و خارج از نقطه
  • طراحی بررسی چگونگی انتخاب توربین و بویلر بازیاب و طراحی توربین بخار در Combined Cycle Repowering
  • بازتوانی یک نیروگاه بخار بزرگ شبیه‌سازی شده در نرم‌افزار Thermoflex
شرایط شرکت کنندگان
مهندسي مكانيك و شيمي
مدت دوره
40 ساعت
قیمت دوره
550000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳