طراحي مخازن تحت فشار با PVElite و استاندارد ASME Sec.8 Div.1


معرفی دوره
نرم افزار PVELITE علاوه بر دارا بودن کلیه قابلیت های CODECALE دارای قابلیت هایی برای محاسبات مربوط به مخازن بزرگتر نیز میباشد. محاسبه بار مرده برای هر المان پیوسته محاسبه اجزاء بار زنده (مانند باد و زلزله)، ترکیب بارهای جانبی با فشار موجود برای طراحی و یا کنترل ضخامت دیواره مخزن، طراحی SADDLE,BASE RING LEGوLUG. شرکت COADE برای رفع نیاز های مهندسین ،طراحان و سازندگان جهت طراحی مخازن تحت فشار دو برنامه بسیار آسان به نام های CODE CALE وPV ELITE ارائه نموده است. محاسبه بار مرده برای هر المان پیوسته محاسبه اجزاء بار زنده(مانند باد و زلزله) ترکیب بارهای جانبی با فشار موجود برای طراحی و یا کنترل ضخامت دیواره مخزن طراحی, SADDLE,BASE RING LEGوLUG شرکت COADE همزمان با به روز شدن کدهای طراحی و استانداردها تغییرات را در نسخه های جدید نرم افزارهای خود اعمال می نماید.
اهداف دوره
آشنایی با طراحي مخازن تحت فشار
محتوای دوره

روند طراحی یک مخزن تحت فشار عموما به صورت زیر می باشد:

Internal pressure

External Pressure

Hydrostatic / Pneumatic Test Pressure

Wind & Seismic Conditions

Wind Deflection

Misc. Combined Loading

 

شرایط شرکت کنندگان
مهندسان مکانیک وسایرعلاقه مندان
مدت دوره
24 ساعت
قیمت دوره
550000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳