طراحی تجهیزات ثابت و دوار


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
EQU-01طراحي مخازن تحت فشار بر اساس استانداردASME Sec.8 Div.1 به کمک نرم افزار PV Elite40تماس بگیرید 06133223499
EQU-02طراحي مخازن ذخیره بر اساس استاندارد API 650به کمک نرم افزار TANK 24تماس بگیرید 06133223499
EQU-03طراحی مبدل حرارتی به کمک نرم افزارAspen Bjac & HTRI30تماس بگیرید 06133223499
EQU-04طراحي و محاسبات مبدل‌هاي حرارتي لوله و پوسته به کمک نرم افزارTASC) ) HFTS 24تماس بگیرید 06133223499
EQU-05طراحي و محاسبات كولرهاي هوائي به کمک نرم افزار HTRI (ACOL) 24تماس بگیرید 06133223499
EQU-06طراحي و محاسبات مبدل‌هاي حرارتي نوع صفحه ای ( Plate ) به کمک نرم افزار APLE) ) HTRI 24تماس بگیرید 06133223499
EQU-07طراحي و محاسبات مبدل‌هاي حرارتي لوله و پوسته به کمک نرم افزار AspenB-Jac ( Hetran ) 24تماس بگیرید 06133223499
EQU-08طراحي و محاسبات كولرهاي هوائي به کمک نرم افزارAspenB-Jac (Aeotran)24تماس بگیرید 06133223499
EQU-09طراحي شبكه حرارتي Pinch به کمک نرم‌افزار Hx-Net24تماس بگیرید 06133223499
EQU-10طراحی و محاسبات و انتخاب پمپ ها30تماس بگیرید 06133223499
EQU-11طراحی و محاسبات و انتخاب کمپرسور ها30تماس بگیرید 06133223499
EQU-12شناخت توربين هاي بخار24تماس بگیرید 06133223499
EQU-13تجهیزات دوار مکانیکی و درایوهای آن24تماس بگیرید 06133223499
EQU-14توربین های گازی : انواع ، کاربردها، اجزا و سیستم عملکرد آنها24تماس بگیرید 06133223499
EQU-15اصول ساخت توربین های گازی و تجهیزات جانبی24تماس بگیرید 06133223499
EQU-16اصول نصب، راه اندازی و بهره برداری توربین های گازی24تماس بگیرید 06133223499
EQU-17اصول نظارت بر عملکرد پمپ ها و کمپرسورها24تماس بگیرید 06133223499
EQU-18استانداردها و کدهای کاربری ASME,TEMA,API,HEI در طراحی مبدل های حرارتی24تماس بگیرید 06133223499
EQU-19اصول طراحی مبدل های حرارتی24تماس بگیرید 06133223499
EQU-20اصول ساخت، تست و نصب مبدل های حرارتی24تماس بگیرید 06133223499
EQU-21اصول طراحی مخازن ذخیره اتمسفریک24تماس بگیرید 06133223499
EQU-22اصول ساخت، تست و نصب مخازن ذخیره 24تماس بگیرید 06133223499
EQU-23اصول جوشکاری مخازن ذخیره24تماس بگیرید 06133223499
EQU-24اصول طراحی و ساخت مخازن ذخیره با سقف شناور داخلی و خارجی24تماس بگیرید 06133223499
EQU-25اصول طراحی مخازن تحت فشار24تماس بگیرید 06133223499
EQU-26اصول ساخت، تست و نصب مخازن تحت فشار24تماس بگیرید 06133223499
EQU-27شبیه سازی و طراحی مخازن ذخیره با نرم فزار COMPRESS24تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳