طراحی سیستم های پایپینگ


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
PIP-01اصول و مبانی طراحي سيستم هاي پايپينگ (PIPING) (مقدماتی)72تماس بگیرید 06133223499
PIP-02طراحي سيستم هاي پايپينگ (PIPING) (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
PIP-03طراحی گام به گام سیستم پایپینگ یک پروژه صنعتی (کارگاه عملی)24تماس بگیرید 06133223499
PIP-04اصول اجرایی در Piping24تماس بگیرید 06133223499
PIP-05طراحی و ساخت خطوط انتقال نفت، گاز و پتروشیمی Pipeline Design & Constraction24تماس بگیرید 06133223499
PIP-06استاندارد طراحي سيستم هاي پايپينگ ( Design Standard Piping )ASME B31.324تماس بگیرید 06133223499
PIP-07طراحي و مدلسازي لوله كشي به كمك نرم افزار PDMS (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
PIP-08طراحي و مدلسازي لوله كشي به كمك نرم افزار PDMS (پیشرفته)16تماس بگیرید 06133223499
PIP-09تعریف پروژه در نرم افزار PDMSماژول ADMIN16تماس بگیرید 06133223499
PIP-10کاتالوگ نویسی نرم افزار PDMS در ماژول Paragon16تماس بگیرید 06133223499
PIP-11تنظیمات نقشه های خروجی نرم افزار PDMS به کمک نرم افزارPlant wave & PDMS Draft10تماس بگیرید 06133223499
PIP-12طراحي و مدلسازي لوله كشي به كمك نرم افزار AUTOPLANT30تماس بگیرید 06133223499
PIP-13طراحی و مدلسازي سیستم لوله كشي به کمک نرم افزار CADWORX30تماس بگیرید 06133223499
PIP-14محاسبات هيدروليک شبكه هاي لوله كشي به كمك نرم افزار Pipe net24تماس بگیرید 06133223499
PIP-15محاسبات هيدروليک شبكه هاي لوله كشي به كمك نرم افزارPiping System Fluid Flow24تماس بگیرید 06133223499
PIP-16محاسبات هيدروليک شبكه لوله كشي به كمك نرم افزار PIPESIM24تماس بگیرید 06133223499
PIP-17محاسبات هيدروليک شبكه لوله كشي به كمك نرم افزار Pipe Flow Expert24تماس بگیرید 06133223499
PIP-18طراحي خطوط لوله كشي چندفازي به کمک نرم افزار PIPE PHASE 24تماس بگیرید 06133223499
PIP-19آناليز و تحلیل تنش در سيستم هاي پايپينگ به كمك نرم افزار CAESAR II(مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
PIP-20آناليز و تحلیل تنش در سيستم هاي پايپينگ به كمك نرم افزار CAESAR II (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
PIP-21نحوه تهيه مدارک بخش پایپینگ& Line list , … PMS20تماس بگیرید 06133223499
PIP-22انتخاب متریال در Piping (Piping Material Selection)16تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳