طراحی شبکه فلر با نرم افزار FLARE NET


معرفی دوره
مبانی طراحی سیستم های تخلیه به فلر، بررسی سناریوهای تخلیه و تعیین نرخ تخلیه به شبکه فلر، ادوات تخلیه سیستم های پرفشار به شبکه فلر، تعیین سایز و سطح مورد نیاز شیرهای اطمینان، مبانی طراحی هیدرولیکی شبکه و تعیین هدرهای جمع آوری و تخلیه به فلر، نرم افزار FLARENET ، طراحی فلر با FLARESIM
اهداف دوره
اصول و مبانی طراحی شبکه فلر توسط نرم افزار FLARENET
محتوای دوره
  • تشریح فلر و انواع آن
  • اصول طراحی و سایز کردن PSV و شیر کنترل و آشنایی با انواع آنها
  • تشریح مسائل پس زدن و جدا شدن شعله از فلر و چگونگی کنترل آن
  • مسئله دود زدایی فلر
  • کنترل دود و محاسبه میزان بخار
  • تشریح خصوصیات گاز فلر
  • بررسی Criteria
  • محاسبه ارتفاع فلر
  • بررسی و تحلیل Contingency های مختلف
  • طراحی شبکه های پیچیده فلر پالایشگاهی
شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره قواعد بنیادی در طراحی Piping و یا داشتن اطلاعات اولیه طراحی
مدت دوره
30 ساعت
قیمت دوره
300000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳