طراحی فرآیند،پلیمر و گاز


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
PRS-01طراحی و شبیه سازی فرآيندهای شيميايي به كمك نرم افزار ASPEN PLUS30تماس بگیرید 06133223499
PRS-02طراحی و شبیه سازی فرآيندهای شيميايي به كمك نرم افزار HYSYS (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
PRS-03طراحی و شبيه‌سازي فرآيندهاي شيميايي ديناميكي به كمك نرم‌افزار HYSYS (پیشرفته)20تماس بگیرید 06133223499
PRS-04طراحی و شبیه سازی فرآيندهای شيميايي به كمك نرم افزار PRO II (Provision )30تماس بگیرید 06133223499
PRS-05اصول و مباني طراحی تجهیزات فرآیندی ( برای تهیه دیتا شیت )24تماس بگیرید 06133223499
PRS-06طراحي شبكه فلر به كمك نرم افزار FLARE NET24تماس بگیرید 06133223499
PRS-07مبانی و اصول طراحي مدارک و نقشه هاي فرآیندیPFD , P&ID30تماس بگیرید 06133223499
PRS-08کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی30تماس بگیرید 06133223499
PRS-09کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)30تماس بگیرید 06133223499
PRS-10طراحی گام به گام مدارک بخش فرآیندی یک پروژه صنعتی (کارگاه عملی)30تماس بگیرید 06133223499
PRS-11آشنایی با پلاستیک های مهندسی (مقدماتی)16تماس بگیرید 06133223499
PRS-12آشنایی با پلاستیک های مهندسی (پیشرفته)16تماس بگیرید 06133223499
PRS-13روش های سریع شناسایی پلاستیک ها8تماس بگیرید 06133223499
PRS-14آزمون های کنترل کیفیت پلاستیک ها16تماس بگیرید 06133223499
PRS-15شناخت رنگ (تولید و مصرف)24تماس بگیرید 06133223499
PRS-16رزین های صنعتی (مقدماتی)16تماس بگیرید 06133223499
PRS-17رزین های صنعتی (پیشرفته)16تماس بگیرید 06133223499
PRS-18کنترل کیفیت پوشش های صنعتی و مواد اولیه 24تماس بگیرید 06133223499
PRS-19مفاهیم اولیه رنگ و رنگ همانندی (پلاستیک ها و پوشش ها)24تماس بگیرید 06133223499
PRS-20مدلهای ترمودینامیکی سیالات صنعت گاز 30تماس بگیرید 06133223499
PRS-21روش های عملی محاسبه خواص ترموفیزیکی گازها (خواص تعادلی)30تماس بگیرید 06133223499
PRS-22روش های عملی محاسبه خواص ترموفیزیکی گازها ( خواص انتقالی )30تماس بگیرید 06133223499
PRS-23محاسبه خواص ترموفیزیکی گازها30تماس بگیرید 06133223499
PRS-24اصول نم زدایی از گاز طبیعی20تماس بگیرید 06133223499
PRS-25عملیات پالایش گاز طبیعی30تماس بگیرید 06133223499
PRS-26حلالها در تصفیه گاز و مدیریت آنها30تماس بگیرید 06133223499
PRS-27تکنولوژی های تبدیلات گاز طبیعی20تماس بگیرید 06133223499
PRS-28جداسازی گازها توسط تکنولوژی قشایی20تماس بگیرید 06133223499
PRS-29بررسی پدیده هیدرات گازی در صنایع نفت و گاز20تماس بگیرید 06133223499
PRS-30هیدرات گاز طبیعی20تماس بگیرید 06133223499
PRS-31هیدرات های گازی، روشهای پایدار سازی و بازدارندگی در تشکیل آنها30تماس بگیرید 06133223499
PRS-32کاربرد تکنولوژی پلاسما در تبدیلات گازی30تماس بگیرید 06133223499
PRS-33کاربرد تکنولوژی پلاسما در صنایع نفت30تماس بگیرید 06133223499
PRS-34عملیات گاز مایع20تماس بگیرید 06133223499
PRS-35تعیین ارزش حرارتی سوخت های گازی20تماس بگیرید 06133223499
PRS-36کاربرد کاتالیست های آلی فلزی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی30تماس بگیرید 06133223499
PRS-37آشنایی با تجهیزات ثابت (برجها، مبدلها، مخازن ، بویلرها، کوره ها، راکتورهاو..)24تماس بگیرید 06133223499
PRS-38آشنایی با تجهیزات دوار ( پمپ، کمپرسور، فن، میکسر، توربین و...)24تماس بگیرید 06133223499
PRS-39اصول طراحی تصفیه خانه های پسابهای صنعتی24تماس بگیرید 06133223499
PRS-40اصول افزایش مقیاس واحدهای فرایندی نیمه صنعتی24تماس بگیرید 06133223499
PRS-41اصول طراحی سیکلهای نیروگاهی ( سیکلهای برق و بخار)24تماس بگیرید 06133223499
PRS-42آشنایی با نرم افزار های تخصصی مهندسی فرآیند24تماس بگیرید 06133223499
PRS-43آشنایی با استانداردهای رایج در طراحی فرآیند24تماس بگیرید 06133223499
PRS-44شبیه سازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار HYSYS Dynamic24تماس بگیرید 06133223499
PRS-45شبیه سازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار ASPEN Dynamic24تماس بگیرید 06133223499
PRS-46شبیه سازی فرآیند پلیمری به کمک نرم افزار ASPEN Poymer Plus24تماس بگیرید 06133223499
PRS-47شبیه سازی کوره ها به کمک نرم افزار ASPEN FIHR24تماس بگیرید 06133223499
PRS-48شبیه سازی واحدهای شیرین گاز به کمک نرم افزار PROMAX24تماس بگیرید 06133223499
PRS-49شبیه سازی فرآیندهای پالایشگاهی به کمک نرم افزار PETROSIM24تماس بگیرید 06133223499
PRS-50اصول محاسبات اقتصادی فرآیتدهای صنعتی به کمک نرم افزار ASPEN ICARUS24تماس بگیرید 06133223499
PRS-51شبیه سازی و طراحی حرارتی مبدلهای حرارتی به کمک نرم افزار ASPEN HTRI24تماس بگیرید 06133223499
PRS-52شبیه سازی سیستم های Flare به کمک نرم افزار ASPEN FLARENET24تماس بگیرید 06133223499
PRS-53شبیه سازی سیستم های Flare به کمک نرم افزارFLARESIM24تماس بگیرید 06133223499
PRS-54اصول کنترل در صنایع فرآیندی24تماس بگیرید 06133223499
PRS-55آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق ویژه مهندسین فرآیند24تماس بگیرید 06133223499
PRS-56اصول طراحی و تنظیم نقشه های پروسسی ( PFD & ID Drafting and design)24تماس بگیرید 06133223499
PRS-57اصول تهیه مدارک در طراحی فرآیند24تماس بگیرید 06133223499
PRS-58مبانی ایمنی در طراحی فرآیند24تماس بگیرید 06133223499
PRS-59اصول پیش راه اندازی وراه اندازی واحدهای شیمیایی24تماس بگیرید 06133223499
PRS-60اصول توقف در واحدهای شیمیایی24تماس بگیرید 06133223499
PRS-61روش مطالعه ایمنی در فرآیندهای شیمیایی ( HAZOP Study)24تماس بگیرید 06133223499
PRS-62آشنایی با برجهای خنک کننده24تماس بگیرید 06133223499
PRS-63آشنایی با مبدلهای حرارتی24تماس بگیرید 06133223499
PRS-64آشنایی با راکتورهای شیمیایی24تماس بگیرید 06133223499
PRS-65شیمی فیزیک پلیمرها30تماس بگیرید 06133223499
PRS-66پلیمریزاسیون اموسیونی و کاربرد آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی30تماس بگیرید 06133223499
PRS-67پلیمر و رزین های لاتکس و سنتزی ( تولیدی، تکنولوژی، کاربرد و بازار آن)8تماس بگیرید 06133223499
PRS-68کاربرد پلیمرهای محلول در آب و ژل پلیمرها در ازدیاد برداشت نفت8تماس بگیرید 06133223499
PRS-69کاربرد کامپوزیت های پلیمری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی20تماس بگیرید 06133223499
PRS-70نانو کامپوزیت های پلیمری و کاربرد آنها در صنایع مختلف8تماس بگیرید 06133223499
PRS-71کاربرد پلیمرهای ویژه در سیال حفاری پایه آبی به منظور پایدارسازی شیل30تماس بگیرید 06133223499
PRS-72تصفیه پساب های آلوده به نفت و روغن توسط سیستم های فیلتراسیون غشایی30تماس بگیرید 06133223499
PRS-73غشاهای پلیمری برای جدا سازی و خالص سازی گازها30تماس بگیرید 06133223499
PRS-74نانورزین های اپوکسی و کلاسیک16تماس بگیرید 06133223499
PRS-75آشنایی با برجها ، مخازن ذخیره و تحت فشار24تماس بگیرید 06133223499
PRS-76آشنایی با بویلرها و دیگهای بخار24تماس بگیرید 06133223499
PRS-77آشنایی با احتراق وکوره ها24تماس بگیرید 06133223499
PRS-78اصول طراحی دستی خانه های پساب20تماس بگیرید 06133223499
PRS-79تمیز کاری فیزیکی و شیمیایی تجهیزات فرآیندی16تماس بگیرید 06133223499
PRS-80طراحی کریستالیزورهای صنعتی8تماس بگیرید 06133223499
PRS-81کریستالیزاسیون 30تماس بگیرید 06133223499
PRS-82طراحی جریان های دو فازی درون خطوط لوله20تماس بگیرید 06133223499
PRS-83پیگ و پیگ رانی20تماس بگیرید 06133223499
PRS-84اصول عملکرد توربو ماشینها30تماس بگیرید 06133223499
PRS-85آشنایی با انواع پمپ ها و کاربردآن20تماس بگیرید 06133223499
PRS-86شناخت انواع شیرهای صنعتی و نگهداری از آنها20تماس بگیرید 06133223499
PRS-87شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خط انتقال20تماس بگیرید 06133223499
PRS-88آشنایی با نحوه مدارک طراحی پایه فرآیندی 20تماس بگیرید 06133223499
PRS-89مطالعات امکان سنجی اولیه واحدهای صنعتی20تماس بگیرید 06133223499
PRS-90نفت سنگین و روشهای شیمیایی و بیوشیمیایی برای ارتقای آن 8تماس بگیرید 06133223499
PRS-91مبانی شیرین سازی آب با فرآیند اسمز معکوس (RO)30تماس بگیرید 06133223499
PRS-92طراحی سیستم های اسمز معکوس (RO) برای شیرین سازی آّب30تماس بگیرید 06133223499
PRS-96شبیه سازی فرآیندهای پالایشگاهی توسط نرم افزار HYSYS Refinery30تماس بگیرید 06133223499
PRS-96طراحی مبدلهای حرارتی به کمک نرم افزار TASC24تماس بگیرید 06133223499
PRS-96شبیه سازی CFD فرایندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار Gambit & Fluent24تماس بگیرید 06133223499
PRS-96طراحی فرآیندهای اسمز معکوس به کمک نرم افزار ImsDesig24تماس بگیرید 06133223499
PRS-9نرم افزارهای ایمنی جهت ارزیابی کمی ریسک (QRA) در صنایع فرآیندی24تماس بگیرید 06133223499
PRS-98اصول و مبانی طراحی تجهیزات فرآیندی (برای تهیه دیتا شیت)24تماس بگیرید 06133223499
PRS-99کنترل کیفیت پوشش های صنعتی و مواد اولیه24تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳