طراحی مبدل های حرارتی Aspen Bjac & HTRI


معرفی دوره
یکی از معتبرترین نرم افزارهای طراحی مبدل های حرارتی ASPEN B-JAC است. شرکت Aspen Tech در سال 1981 برای استفاده تجاری از پروژه سیستم های پیشرفته مهندسی فرآیند (ASPEN) در انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) تأسیس شد. نرم افزار ASPEN دارای قابلیت شبیه سازی همزمان انواع فرایند های شیمیایی می باشد. ASPEN B-JAC که هم اکنون نسخه 1/11 آن در کشور ما موجود است از 3 برنامه اصلی زیر تشکیل شده استAspen Hetran: طراحی، ارزیابی و شبیه سازی حرارتی مبدل های پوسته-لوله ای ، :Aspen Teams طراحی تفصیلی و ارزیابی مکانیکی مبدل های پوسته- لوله ای و مخازن تحت فشار ساده. Aspen Aerotran : طراحی، ارزیابی و شبیه سازی حرارتی مبدل هوا خنک و بازیاب ها.
محتوای دوره

Part 1: Shell & Tube Thermal Design

Thermal design of shell & tube heat exchangers by HTRI software (Xist module) Including
Introduction to shell & tube heat exchanger, different TEMA types
Exchanger geometry, components of tube bundle, temperature analysis
Stream analysis, inputting process condition & physical properties
Analysing a sample of single phase-single phase case

Part 2: Shell & Tube Mechanical Design

Mechanical design of shell & tube heat exchangers by Aspen software (Teams module) Including
Body flange
Tubesheet and expansion joint
Running and analysing a sample of fixed tubesheet exchanger
Thermal and mechanical design of a two phase case, vibration analysis

 

شرایط شرکت کنندگان
مهندسان مکانیک وسایرعلاقه مندان
مدت دوره
30 ساعت
قیمت دوره
500000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳