طراحی و برنامه نویسی ویندوز


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
IT- 45مفاهیم برنامه نویسی (C )30تماس بگیرید 06133223499
IT- 46مفاهیم برنامه نویسی (C++ )30تماس بگیرید 06133223499
IT- 47مفاهیم برنامه نویسی( C # )30تماس بگیرید 06133223499
IT- 48VB.Net 201030تماس بگیرید 06133223499
IT- 49C#.Net 201040تماس بگیرید 06133223499
IT- 50Developing Windows Forms Applications with C#.Net40تماس بگیرید 06133223499
IT- 51Developing Web Forms Applications with ASP.Net40تماس بگیرید 06133223499
IT- 52.Net Framework 4.0WF, WPF, WCF40تماس بگیرید 06133223499
IT- 53برنامه نویسی VBAدر Excel 201024تماس بگیرید 06133223499
IT- 54برنامه نویسی VBAدر Access 201024تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳