طراحی DC Charger و UPS Sizing


معرفی دوره
در این دوره با موارد زیر آشنا خواهید شد: تعاریف و پارامترهای DC Charger آشنایی با ساختمان DC Charger و انواع آن: شارژر تک و دوبل و موازی پارامترهای مهم در شارژرها شامل بررسی مشخصات داخلی و مدارات داخلی روش های شارژ باتری در سیستم های DC Charger تعیین نوع آرتینگ و...
اهداف دوره
توانایی سایز کردن ظرفین DC Charger , AC UPS و محاسبه ظرفیت باطری، تهیه مدارک فنی Layout, MR , SLD , Data Sheet , Specification
محتوای دوره
 • معرفی استانداردهای مربوط به DC Charger
 • AC UPS تعاریف پارامترهای DC Charger
 • AC UPS معرفی بارهایی که با UPS تغذیه می شوند
 • آشنایی با ساختمان AC UPS
 • انواع آن تعیین سایز AC UPS
 • محاسبه ظرفیت آن معرفی بارهایی که با DC Charger تغذیه می شوند
 • آشنایی با ساختمان DC Charger
 • انواع آن تعیین سایز DC Charger
 • محاسبه ظرفیت آن تکنولوژی باطری
 • مشخصات آنها معرفی سازندگان باطری
 • بررسی کاتالوگهای آنها پارامترهای تعیین کننده ظرفیت باطری
 • تعداد سلولها طراحی
 • محاسبات ظرفیت باطری
 • فضای مورد نیاز برای نصب آنها با استفاده از نرم افزار
شرایط شرکت کنندگان
مهندسان برق
تخفیف دوره
به ثبت نام شوندگان گروهی برای هر نفر 5% تخفیف تعلق می گیرد.
مدت دوره
20 ساعت
قیمت دوره
420000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳