مالی و حسابداری


کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)شروع دوره
FIN -01اصول و مبانی حسابداری30تماس بگیرید 06133223499
FIN -02حسابداری پیشرفته24تماس بگیرید 06133223499
FIN -03حسابداری مالی (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
FIN -04حسابداری مالی (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
FIN -05حسابداری صنعتی (قیمت تمام شده)30تماس بگیرید 06133223499
FIN -06حسابداری شرکت ها و پیمانکاران30تماس بگیرید 06133223499
FIN -07حسابداری دولتی30تماس بگیرید 06133223499
FIN -08حسابداری مالیاتی16تماس بگیرید 06133223499
FIN -09حسابداری به کمک نرم افزار (هلو و رافع)24تماس بگیرید 06133223499
FIN -10حسابداری به کمک نرم افزار (تدبیر)24تماس بگیرید 06133223499
FIN -11حسابداری به کمک نرم افزار (حسابداری مالی همکاران سیستم)24تماس بگیرید 06133223499
FIN -13کنترل و حسابرسي داخلي16تماس بگیرید 06133223499
FIN -14دوره جامع ( بهای تمام شده کالا / موجودی کالاخرید و فروش)30تماس بگیرید 06133223499
FIN -15دوره جامع (صندوقداری/ انبارداری / کارپردازی)30تماس بگیرید 06133223499
FIN -16محاسبات حقوق و دستمزدبه کمک نرم افزار EXCEL24تماس بگیرید 06133223499
FIN-17تحلیل گری بنیادی در بازار سهام (مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
FIN-18تحلیل گری بنیادی در بازار سهام (پیشرفته)24تماس بگیرید 06133223499
FIN -19تحلیل گری تکنیکال در بازار سهام (مقدماتی)24تماس بگیرید 06133223499
FIN-20تحلیل گری تکنیکال در بازار سهام (پیشرفته)20تماس بگیرید 06133223499
FIN-21بودجه ریزی عملیاتی16تماس بگیرید 06133223499
FIN-22ارزیابی طرح های سرمایه گذاری به کمک نرم افزار COMFAR III28تماس بگیرید 06133223499
FIN-23تدوین طرح تجاری (BP)16تماس بگیرید 06133223499
FIN-24روش های تامین منابع مالی8تماس بگیرید 06133223499
FIN-25آشنایی با روش های سرمایه گذاری و ارزیابی بورس (اوراق بهادار)20تماس بگیرید 06133223499
FIN-26دوره نرم افزارEviews20تماس بگیرید 06133223499
FIN-27مدل سازی مالی به کمک نرم افزار Excel16تماس بگیرید 06133223499
FIN -28نحوه تهيه و تنظيم صورتهاي مالي30تماس بگیرید 06133223499
FIN -29تجزيه وتحليل صورتهاي مالي (مقدماتی)30تماس بگیرید 06133223499
FIN-30تجزیه و تحلیل صورت های مالی (پیشرفته)16تماس بگیرید 06133223499
FIN-31انبارداری صنعتی16تماس بگیرید 06133223499
FIN -32کاربرد Excel در حسابداری24تماس بگیرید 06133223499
FIN -33آشنایی با قانون مالیات (مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده)16تماس بگیرید 06133223499
FIN -34دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه100تماس بگیرید 06133223499
FIN -35آمادگی آزمون CFA112تماس بگیرید 06133223499


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳