مانده یابی


محتوای دوره

مقدمه

-علل وجود مانده در چاه

-عوامل تشدید کننده مانده گذاری در چاه

-طبقه بندی عملیات مانده یابی

-برنامه ریزی عملیات مانده یابی

-علل گیر لوله های حفاری

-شناسایی سگدستی و حفرهای جاکلیدی

-انواع گیر لوله ها

-تشخیص نوع گیر لوله ها

-محدودیت ابعادی ابزار آلات مانده یابی

-شیلهای ریزش ابزار مانده یابی

-ابزار های درگیر شونده

مدت دوره
20 ساعت
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳