متره برآورد و صورت وضعیت به کمک نرم افزار تدبیر یا تدکار


معرفی دوره
تدبیر، نرم افزاری است برای تهیه اسناد و مدیریت هر چه بهتر پروژه های عمرانی در چهارچوب ضوابط و بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) که با بکارگیری این نرم افزار کاربران(کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران) قادر خواهند بود کلیه امور مربوط به امور پیمان و مناقصات از بدو تهیه اسناد مناقصه ،متره،برآورد ، آنالیز قیمت ، تخصیص منابع، تهیه و رسیدگی صورت وضعیت و تعدیل و همچنین در بخش کنترل پروژه در تهیه برنامه زمان بندی واقعی واجرایی همسو با برآورد احجام کار را تهیه نموده و از بانک بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در طرح های عمرانی و غیر عمرانی استفاده کاربردی نمایند.
اهداف دوره
آشنایی با متره برآورد با تدبیر
محتوای دوره

در این دوره محور های زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

  • بيان اختيارات في ‌ما‌بين پيمانکارو مشاور
  • تشريح وظايف عملياتي دفاتر فني، تعريف عناوين صورت‌ جلسه
  • فهرست بهاء، قرارداد و غيره، نحوه تهيه صورت‌جلسه و ريزمتره‌ها، بررسي نقشه‌ها، جزئيات اجرايي
شرایط شرکت کنندگان
دانشجویان و مهندسین عمران
تخفیف دوره
مدت دوره
30 ساعت
قیمت دوره
450000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳