متره برآورد و صورت وضعیت به کمک نرم افزار Excel


معرفی دوره
این برنامه جهت تنظیم صورت وضعیت های مالی پیمانکاران و همچنین تنظیم برآورد ریالی پروژه های عمرانی طراحی شده است. به طور خلاصه یک دستیار تمام عیار برای مترور هنگام صورت وضعیت نویسی است که به کار مهندسان و پیمانکاران سرعت عمل می بخشد.
اهداف دوره
توانایی بررسی نقشه ها و جزییات اجرایی و انجام متره و برآورد و تهیه اسناد مربوطه ، توانایی بکارگیری فهرست بها و استفاده از جزییات، دستور کارها و صورت جلسات و.....
محتوای دوره
  • آشنایی با حدود و اختیارات پیمانکار ، مشاور، مدیر طرح و کارفرما
  • تشریح نحوه تهیه متره و برآورد با توجه به نقشه های اجرایی
  • آشنایی با نحوه تنظیم صورت وضعیت و استفاده کاربردی از مراجه مربوطه
  • تشریح تعدیل و مابه التفاوت
شرایط شرکت کنندگان
دانشجویان و مهندسین عمران
تخفیف دوره
مدت دوره
24 ساعت
قیمت دوره
430000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳