محاسبات مهندسی سیالات حفاری


محتوای دوره

محاسبه سرعت صعود و سقوط کنده های حفاری در فضای حلقوی

-محاسبه مربوط به فشار ستون سیال

-محاسبه سرعت جداری گل

-محاسبه زمان گردش گل درون چاه

-محاسبه زمان بالا آمدن کنده های حفاری از ته چاه

-محاسبه زمان گردش گل در سیستم

-محاسبات مربوط به مخلوط نمودن دو گل با وزن و حجم مختلف

تخفیف دوره
مدت دوره
20 ساعت
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳