مدیریت و اجراي پروژه هاي EPC


معرفی دوره
EPC در واقع سرنام این واژگان است: Engineering/procurement/construction که به سادگی می توان آنرا به مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد. در چنین پروژه هایی تمام فعالیت های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی ومهندسی تا تدارکات و ساخت نهایی بر عهده یک پیمانکار گذاشته میشود.
اهداف دوره
آشنایی با مراحل اجرای پروژه از طراحی تا ساخت نهایی
محتوای دوره
  • اطلاعات متداول و لازم که می بایستی فیمابین کارفرما و پیمانکار تبادل گردد (ضمائم قرارداد).
  • شرح وظایف مدیران پروژه در هنگام دریافت و بررسی اسناد قراردادی.
  • مروری بر برنامه ریزی مهندسی، تدارکات و اجرا در پروژه های EPC.
  • مفهوم “تغییر” و وظایف تیم مدیریت پروژه در ارتباط با مدیریت آن.
  • نحوه تنظيم قراردادهاي EPC وسايل حقوقي آن
  • شرايط عمومي و خصوصي پيمان EPC
  • مقايسه قراردادهاي EPC صنعتي و طرح و ساخت عمراني
  • بررسي اجمالي تيپ قراردادهاي EPC فيديک
مدت دوره
24 ساعت
قیمت دوره
550000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳