موتورهای دیزل سری ۳۵۰۰


محتوای دوره

-آشنایی با مشخصات موتور های سری ۳۵۰۰

-آشنایی با قطعات ثابت و متحرک مانند : سیلندر،سرسلندر ، بوشها ، میل لنگ ، شاتون و پیستون ، یاتاقانها ،سیستم خنک کاری ،سیستم روانکاری ،سوخت رسانی ،استارت وکنترل حفاظت

-سرویس و مراقبت و عیب یابی ،تنظیمات مربوط به سیستم سوخت و فیلرگیری

مدت دوره
20 ساعت
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳