موتورهای AC


محتوای دوره

-اساس کار موتور القایی سه فاز

-تولید میدان دوار

-لغزش ماشین القائی موتور های القایی بار تور اتصال کوتاه ورتور سیم پیچی شده

پلاک خوانی موتورهای الکتریکی

-موتورهای یکفاز

-تئوری دو میدان گردان

-انواع موتور های تکفاز

-موتور های الکتریکی AC مورد استفاده در صنعت حفاری و سرویس و نگهداری آنها

تخفیف دوره
مدت دوره
20 ساعت
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳