میز دوار ،کلی ،هرزگرد و کابل حفاری


محتوای دوره

-میز دوار و تجهیزات آن

-وسایل چرخاننده وگشتاورنده

-آچار ها

-زنجیر لوله چرخان

-کلی و لوازم آن

-لوله گیر ها

شرایط شرکت کنندگان
مهندسین حفاری، مکانیک و علاقمندان به صنعت حفاری
مدت دوره
20 ساعت
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳