نقشه خوانی سیستم برق دستگاه حفاری






محتوای دوره

بررسی دیاگرامهای AC  سیستم برق دستگاه حفاری برقی (AC  DC )

بررسی دیاگرامهای DC  سیستم برق دستگاه حفاری برقی (AC  DC )

مدت دوره
20 ساعت
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳