کارگاه کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه


معرفی دوره
مدیریت پروژه بكارگیری دانش ، مهارتها ، ابزار و تكنیكهای لازم در اداره جریان اجرای فعالیتها ، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است . مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه‌ریزی و كنترل پروژه بهره می‌گیرد .فرآیند برنامه‌ریزی ، تعیین توالی و توازی فعالیتهای لازم برای اجرای یك پروژه با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای اجرای هر فعالیت و كیفیت تعیین شده برای آن فعالیت است . كنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یك تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه ، زمان و كیفیت در حین اجرای پروژه ، كه از ابزار و تكنیك‌های خاص خود در انجام این مهم كمك می‌گیرد . در واقع كنترل ، اجرای دقیق و كامل برنامه تدوین‌شده برای پروژه است ، بگونه‌ای كه هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیتها ، پروژه را به نزدیك‌ترین حالت ممكن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند .
اهداف دوره
آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه ،برنامه ریزی و کنترل پروژه ،روشهای اجرایی پروژه ، روشهای زمانبندی و روش های تحلیل هزینه
محتوای دوره
  • مقدمه ای بر مبانی مدیریت پروژه
  • چرخه عمر پروژه
  • سازماندهی برای پروژه
  • روشهای اجرای پروژه
  • برنامه ریزی پروژه
  • کنترل پروژه آشنایی با نرم افزارهای برنامه ریزی کنترل و مدیریت پروژه
شرایط شرکت کنندگان
کارشناسان مهندسی صنایع،عمران،مکانیک و افراد وابسته
مدت دوره
16 ساعت
قیمت دوره
150000 تومان
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳