کنترل فوران(کارمندی )


محتوای دوره

تعاریف بنیادی

-مقدمه

-معادلات تشخیص فشار

-محاسبات لازم

-برون ده پمپ و واحد های سنجش مرتبط

-فشار ئیدرواستاتیک

-لوله U شکل

وسایل و ابزار کنترل چاه

-فورانگیرهای موجود در شرکت ملی حفاری

-انباره ها

-کار عملی با دستگاه مشابه ساز کنترل فوران

مدت دوره
20 ساعت
پیش ثبت نام این دوره
لطفا صبر کنید


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳