دپارتمان برق

سیستم مکانیک تاپ درایو

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

سیستم برق تاپ درایو Top Drive

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

برنامه نویسی و کد نویسی به کمک نرم افزار MATLAB – SIMULINK

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

مانیتورینگ سیستم های کنترلی Win cc 1

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

مانیتورینگ سیستم های کنترلی Win cc 2

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

اتوماسیون صنعتی ‍PLC 2 – S7

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 440000 تومان

برنامه نویسی و کد نویسی با نرم افزار MATLAB

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

مانیتورینگ سیستم های کنترلی به کمک نرم افزار LabVIEW

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 460000 تومان

طراحي مدارهای الکترونيکي به کمک نرم افزار PROTEUS

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

طراحي مدارهای الکترونيکي به کمک نرم افزار Pspice

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

اتوماسیون صنعتی PLC 1 – S7

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 440000 تومان

تهیه مدارک مهندسی بخش ابزار دقیق

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 460000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳