مهندسی برق قدرت

مهندسی برق قدرت

برنامه نویسی و کد نویسی به کمک نرم افزار MATLAB – SIMULINK

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

برنامه نویسی و کد نویسی با نرم افزار MATLAB

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

تهیه نقشه های برق واحد صنعتی به کمک نرم افزار Autocad Electrical

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

شناخت، کاربرد و نگهداشت کلیدهای مدارشکن ولتاژ زیاد و ولتاژ متوسط

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

شناخت، کاربرد و نگهداری شبکه های زمین در صنایع نفت

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

انتخاب، بکارگیری و نگهداشت پوشش های ضد انفجار تجهیزات الکتریکی در مناطق بالقوه خطرناک صنایع نفت

مدت دوره: 16 ساعت قیمت دوره: 430000 تومان

حفاظت مخازن انبارش نفت در برابر صاعقه و جریان های الکتریکی ناخواسته

مدت دوره: 16 ساعت قیمت دوره: 430000 تومان

شناخت،کاربرد و نگهداشت کابل های برقی ولتاژ کم و ولتاژ متوسط

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

شناخت،کاربرد و نگهداری شبکه های زمین در تاسیسات صنعتی

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

ایمنی در برابر جریان های الکتریکی

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

استانداردهای ماشین های الکتریکی

مدت دوره: 16 ساعت قیمت دوره: 480000 تومان

استاندارد و استاندارد سازی

مدت دوره: 8 ساعت قیمت دوره: 380000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳