مهندسی برق قدرت

مهندسی برق قدرت

شناخت،کاربرد و نگهداشت ترانسفورماتورهای توزیع

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

شناخت،کاربرد و نگهداشت درایوهای AC موتورهای ولتاژ کم و ولتاژ متوسط

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

شناخت،کاربرد و نگهداشت الکتروموتورهای ولتاژ کم، متوسط و زیاد القائی

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

شناخت،کاربرد و نگهداشت الکتروموتورهای DC

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

تئوری طراحی واحد صنعتی بخش برق

مدت دوره: 36 ساعت قیمت دوره: 410000 تومان

طراحی واحد صنعتی با ETAP

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان تخفیف دوره: %10
%10

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 430000 تومان

دوره تخصصی موتورهای الکتریکی

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

حفاظت کاتدیک

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 410000 تومان تخفیف دوره: %20
%20

طراحی DC Charger و UPS Sizing

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 420000 تومان

طراحی تابلوهای MV & LV

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 410000 تومان

نرم افزار EPLAN

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 420000 تومان تخفیف دوره: %10
%10


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳