دپارتمان برق

نرم افزار In tools – مهندسی برق

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر PLC

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

نرم افزار طراحی برد پروتل

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 260000 تومان

میکرو کنترلهای ATAMEGA-AVR

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 240000 تومان

تئوری طراحی واحد صنعتی بخش برق

مدت دوره: 36 ساعت قیمت دوره: 310000 تومان

طراحی واحد صنعتی با ETAP

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 330000 تومان تخفیف دوره: %10
%10

طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 285000 تومان

دوره تخصصی موتورهای الکتریکی

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 265000 تومان

حفاظت کاتدیک

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 310000 تومان تخفیف دوره: %20
%20

طراحی DC Charger و UPS Sizing

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 320000 تومان

طراحی تابلوهای MV & LV

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 310000 تومان

نرم افزار EPLAN

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 220000 تومان تخفیف دوره: %10
%10


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳