دپارتمان برق

طراحی تابلوهای MV & LV

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 410000 تومان

نرم افزار EPLAN

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 420000 تومان تخفیف دوره: %10
%10

رله های حفاظتی

مدت دوره: 32 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

تجهیزات پستهای فشار قوی

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 470000 تومان

طراحی سیستم روشنایی با نرم افزار DIALUX & CALCULUX

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

سایزینگ کابل

مدت دوره: 20 ساعت قیمت دوره: 460000 تومان

طراحی سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان

طراحی سیستم جلوگیری از یخ زدگی الکتریکی با استفاده از نرم افزار Heat trace

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳