بازرسی فنی و خوردگی فلزات

بازرسی فنی جوش level I,II

مدت دوره: 50 ساعت قیمت دوره: 750000 تومان

توپکرانی هوشمند خطوط لوله

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 850000 تومان

بازرسی سازه های فلزی

مدت دوره: 50 ساعت قیمت دوره: 600000 تومان

بازرسی خطوط لوله براساس استاندارد API 1104

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 850000 تومان

بازرسی رنگ و پوشش ها سطح ۱ و ۲

مدت دوره: 40 ساعت قیمت دوره: 850000 تومان

بازرسی جوش CWI سطح ۱ و ۲ مطابق با AWS QC-1

مدت دوره: 50 ساعت قیمت دوره: 750000 تومان

خوردگی و راه های پیشگیری از آن

مدت دوره: 40 ساعت قیمت دوره: 450000 تومان

کلید فولاد – اصول انتخاب مواد پایه آهنی بر اساس کلید فولاد

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 380000 تومان

بازرسی مخازن ذخیره بر اساس (Storage Tank Inspector) API 653

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 500000 تومان

بازرسی سیستم لوله کشی صنعتی براساس (Piping Inspector) API 570

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: تومان

بازرسی ظروف تحت فشار بر اساس (Pressure Vessel Inspector) API 510

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳