تست های غیر مخرب جوش

تست آلتراسونيك بتن

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

تست ذرات مغناطیسی MT Level I,II

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 375000 تومان

تست آلتراسونیک UT Level I,II

مدت دوره: 56 ساعت قیمت دوره: 1250000 تومان

تست رنگ هاي نفوذي PT Level I,II

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 375000 تومان

تفسير فيلم راديوگرافي RTI Level I,II

مدت دوره: 40 ساعت قیمت دوره: 500000 تومان

تست راديوگرافي صنعتي RT Level I,II

مدت دوره: 40 ساعت قیمت دوره: 570000 تومان

بازرسي چشمي جوش VT Level I,II

مدت دوره: 40 ساعت قیمت دوره: 480000 تومان

دوره آلتراسونيك RP2X اتصالات (TYK)

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 375000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳