دپارتمان جوش

بازرسی مخازن ذخیره بر اساس (Storage Tank Inspector) API 653

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 500000 تومان

بازرسی سیستم لوله کشی صنعتی براساس (Piping Inspector) API 570

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: تومان

بازرسی ظروف تحت فشار بر اساس (Pressure Vessel Inspector) API 510

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: تومان

تست آلتراسونيك بتن

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

تست ذرات مغناطیسی MT Level I,II

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 650000 تومان

تست آلتراسونیک UT Level I,II

مدت دوره: 56 ساعت قیمت دوره: 1250000 تومان

تست رنگ هاي نفوذي PT Level I,II

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 650000 تومان

تفسير فيلم راديوگرافي RTI Level I,II

مدت دوره: 40 ساعت قیمت دوره: 500000 تومان

تست راديوگرافي صنعتي RT Level I,II

مدت دوره: 40 ساعت قیمت دوره: 570000 تومان

بازرسي چشمي جوش VT Level I,II

مدت دوره: 40 ساعت قیمت دوره: 550000 تومان

دوره آلتراسونيك RP2X اتصالات (TYK)

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 375000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳