مدلسازی سازه

مدلسازی سازه

دوره جامع طراحی اتصالات

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

مبانی طراحی و اجرای سازه های فولادی

مدت دوره: 48 ساعت قیمت دوره: 550000 تومان

مبانی طراحی و اجرای سازه های بتنی

مدت دوره: 48 ساعت قیمت دوره: 500000 تومان

تحلیل و مدلسازی با نرم افزار FLAC 3D (پیشرفته)

مدت دوره: 16 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

تحلیل و مدلسازی با نرم افزار FLAC 3D

مدت دوره: 16 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

تحلیل و مدلسازی با نرم افزار FLAC 2D (پیشرفته)

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 400000 تومان

تحلیل و مدلسازی با نرم افزار FLAC 2D (مقدماتی)

مدت دوره: 16 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

آموزش پیشرفته محاسبات دینامیکی ساختمان به کمک نرم افزار Safe & Etabs

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 350000 تومان

تهیه نقشه های سازه بتنی به کمک نرم افزار Tekla Structures (X steel)

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 380000 تومان

تهیه نقشه های سازه فلزی به کمک نرم افزار x steel

مدت دوره: 24 ساعت قیمت دوره: 380000 تومان

طراحی دستی سازه های فولادی و بتنی

مدت دوره: 30 ساعت قیمت دوره: 300000 تومان

تهيه نقشه های سازه با نرم افزار X-Steel

مدت دوره: 40 ساعت قیمت دوره: 480000 تومان


نوین پارسیان

مجتمع فنی آموزشی نوین پارسیان
اهواز – اتوبان گلستان – نبش خیابان فروردین جنب اداره پست، طبقه ۲ اتوبان گلستان، خوزستان، اهواز، ایران IR
تلفن:۰۶۱۳۳۳۵۴۳۸۲ – ۰۶۱۳۳۳۵۰۴۸۳